Ψάξε
show

21101701BN REAL

Βρέθηκαν

REAL

Προϊόντα

ARC0001
Brand new AS-PL Alternator rectifier

Κατηγορία: Ανορθωτές ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 36.50, O.D.1 [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+H. [ mm ] : 32.50, B+d. [ mm ] : M6x1.0

ARC0001
Brand new AS-PL Alternator rectifier

Κατηγορία: Ανορθωτές ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 36.50, O.D.1 [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+H. [ mm ] : 32.50, B+d. [ mm ] : M6x1.0