Ψάξε
show

Εφαρμογή για S0896S

go to product card
Brand Model τύπος χρόνια Σημειώσεις
BMW 116 1.5 i (F21)[B38B15A] 03.2015- AT
BMW 418 1.5 i (F32)[B38B15A] 03.2016- AT
BMW 418 1.5 i (F36)[B38B15A] 07.2015- AT
BMW 418 1.5 i (F82)[B38B15A] 03.2016- AT
BMW 320 2.0 i (F30)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 320 2.0 i (F31)[B48B20A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 320 2.0 i (F34)[B48B20A] 07.2016- AT
BMW 230 2.0 i (F22)[B46B20B] 07.2016- AT
BMW 320 2.0 i (F80)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 230 2.0 i (F22)[B48B20B] 07.2016- AT
BMW 520 2.0 i (F90)[B48B20A] 07.2017-06.2020
BMW 230 2.0 i (F23)[B46B20B] 07.2016- AT
BMW 520 2.0 i (F90)[B48B20B] 07.2017-06.2020
BMW 230 2.0 i (F23)[B48B20B] 07.2016- AT
BMW 520 2.0 i (G30)[B48B20A] 07.2017-06.2020
BMW 230 2.0 i (F87)[B46B20B] 07.2016- AT
BMW 520 2.0 i (G30)[B48B20B] 07.2017-06.2020
BMW 230 2.0 i (F87)[B48B20B] 07.2016- AT
BMW 520 2.0 i (G31)[B48B20A] 07.2017-06.2020
BMW 320 2.0 i xDrive (F30)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 320 2.0 i xDrive (F31)[B48B20A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 320 2.0 i xDrive (F34)[B48B20A] 07.2016- AT
BMW 320 2.0 i xDrive (F80)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 320 1.6 i (G20)[B48B16A] 03.2019- AT
BMW 320 1.6 i (G80)[B48B16A] 03.2019- AT
BMW 420 2.0 i (F32)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW X4 2.0 xDrive 20 i (F98)[B48B20A] 04.2018-
BMW X4 2.0 xDrive 20 i (G02)[B48B20A] 04.2018-
BMW 420 2.0 i (F33)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW 420 2.0 i (F36)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW X4 2.0 xDrive 30 i (F98)[B46B20B] 04.2018-
BMW X4 2.0 xDrive 30 i (F98)[B48B20B] 04.2018-
BMW 420 2.0 i (F82)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW X4 2.0 xDrive 30 i (G02)[B46B20B] 04.2018-
BMW 420 2.0 i (F83)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW X4 2.0 xDrive 30 i (G02)[B48B20B] 04.2018-
BMW 520 1.6 i (F90)[B48B16A] 07.2017-
BMW 520 1.6 i (G30)[B48B16A] 07.2017-
BMW 420 2.0 i xDrive (F32)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW 120 2.0 i (F20)[B48B20A] 07.2016-06.2019 AT
BMW 120 2.0 i (F21)[B48B20A] 07.2016- AT
BMW 420 2.0 i xDrive (F36)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW 630 2.0 i (G32)[B48B20B] 07.2017-06.2020
BMW 420 2.0 i xDrive (F82)[B48B20A] 03.2016- AT
BMW X3 1.6 sDrive 20 i (F97)[B48B16A] 12.2017-
BMW X3 1.6 sDrive 20 i (G01)[B48B16A] 12.2017-
BMW 218 1.5 i (F22)[B38B15A] 03.2015- AT
BMW 218 1.5 i (F87)[B38B15A] 03.2015- AT
BMW 330 2.0 i (F30)[B46B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i (F30)[B48B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i (F31)[B48B20A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 330 2.0 i (F34)[B48B20B] 07.2016- AT
BMW 118 1.5 i (F20)[B38B15A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 330 2.0 i (F80)[B46B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 118 1.5 i (F21)[B38B15A] 03.2015- AT
BMW 330 2.0 i (F80)[B48B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F30)[B46B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F30)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F30)[B48B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F31)[B48B20A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F31)[B48B20B] 07.2015-06.2019 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F34)[B46B20B] 07.2016- AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F34)[B48B20B] 07.2016- AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F80)[B46B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F80)[B48B20A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 330 2.0 i xDrive (F80)[B48B20B] 07.2015-10.2018 AT
BMW 430 2.0 i (F32)[B46B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 sDrive 20 i (F97)[B48B20A] 12.2017-
BMW 430 2.0 i (F32)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 sDrive 20 i (G01)[B48B20A] 12.2017-
BMW 430 2.0 i (F33)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i (F36)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i (F82)[B46B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i (F82)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i (F83)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F32)[B46B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F32)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F32[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F33)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 xDrive 20 i (F97)[B48B20A] 12.2017-
BMW 125 2.0 i (F20)[B48B20B] 07.2016-06.2019 AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F36)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 xDrive 20 i (F97)[B48B20B] 12.2017-
BMW 220 2.0 i (F22)[B48B20A] 09.2015- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F82)[B46B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 xDrive 20 i (G01)[B48B20A] 12.2017-
BMW 125 2.0 i (F21)[B48B20B] 10.2015- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F82)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW X3 2.0 xDrive 20 i (G01)[B48B20B] 12.2017-
BMW 220 2.0 i (F23)[B48B20A] 09.2015- AT
BMW 430 2.0 i xDrive (F83)[B48B20B] 03.2016- AT
BMW 220 2.0 i (F87)[B48B20A] 09.2015- AT
BMW X3 2.0 xDrive 30 i (F97)[B46B20B] 08.2017-
BMW X3 2.0 xDrive 30 i (F97)[B48B20B] 08.2017-
BMW X3 2.0 xDrive 30 i (G01)[B46B20B] 08.2017-
BMW X3 2.0 xDrive 30 i (G01)[B48B20B] 08.2017-
BMW 530 2.0 i (F90)[B46B20B] 09.2016-06.2020
BMW X3 2.0 xDrive 30 i (G01[B48B20B] 08.2017-
BMW 530 2.0 i (F90)[B48B20B] 09.2016-06.2020
BMW 530 2.0 i (G30)[B46B20B] 09.2016-06.2020
BMW 114 1.5 D (F20)[B37D15A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 530 2.0 i (G30)[B48B20B] 09.2016-06.2020
BMW 114 1.5 D (F21)[B37D15A] 06.2015- AT
BMW 530 2.0 i (G31)[B48B20B] 03.2017-06.2020
BMW 530 2.0 i (G31)[B48B20B] 03.2017-
BMW 530 2.0 i xDrive (F90)[B46B20B] 09.2016-06.2020
BMW 530 2.0 i xDrive (F90)[B48B20B] 09.2016-
BMW 318 1.5 i (F30)[B38B15A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 530 2.0 i xDrive (F90)[B48B20B] 09.2016-06.2020
BMW 318 1.5 i (F31)[B38B15A] 07.2015-06.2019 AT
BMW 530 2.0 i xDrive (G30)[B46B20B] 09.2016-06.2020
BMW 318 1.5 i (F80)[B38B15A] 07.2015-10.2018 AT
BMW 530 2.0 i xDrive (G30)[B48B20B] 09.2016-
BMW 530 2.0 i xDrive (G30)[B48B20B] 09.2016-06.2020
BMW 530 2.0 i xDrive (G31)[B48B20B] 07.2017-06.2020
BMW 730 2.0 i (G11)[B48B20B] 11.2015-02.2019
BMW 530 2.0 i xDrive (G31)[B48B20B] 07.2017-
BMW 730 2.0 i (G12)[B48B20B] 11.2015-02.2019
BMW 730 2.0 Li (G11)[B48B20B] 11.2015-02.2019
BMW 116 1.5 i (F20)[B38B15A] 03.2015-06.2019 AT
BMW 730 2.0 Li (G12)[B48B20B] 11.2015-02.2019