Ψάξε
show

UD47006SRS
Δακτύλιοι seger του εκκινητήρα

AS index : UD47006SRS

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product features:

I.D.1 [ mm ] 64.00
O.D.1 [ mm ] 73.00
H.1 [ mm ] 2.50

Αριθμός αναφοράς (0)