Ψάξε
show

UD40015SDK
Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες

AS index : UD40015SDK

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product features:

Splines [ szt. ] 10
O.D.1 [ mm ] 46.65
H.1 [ mm ] 34

Αριθμός αναφοράς (0)

Εφαρμογή