Ψάξε
show

SRS5041
Δακτύλιοι seger του εκκινητήρα

AS index : SRS5041

Brand new AS-PL Seeger ring

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

O.D.1 [ mm ] 39.50
H.1 [ mm ] 1.50

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40780SRS AS-PL

Εφαρμογή