Ψάξε
show

SRS5034
Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων

AS index : SRS5034

Brand new AS-PL Starter motor rubber

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

I.D.1 [ mm ] 22.00
O.D.1 [ mm ] 29.00
O.D.2 [ mm ] 18.00
H.1 [ mm ] 37.50
H.2 [ mm ] 26.00
[ mm ] 51.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD11425SRS AS-PL

Εφαρμογή