Ψάξε
show

SRS5016
Ελαστικές εκροές εκκινητήρα

AS index : SRS5016

Brand new AS-PL Starter motor drain

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

O.D.1 [ mm ] 10.00
O.D.2 [ mm ] 17.70
L.1 [ mm ] 32.20

Εναλλακτικές λίστα (1)

Αριθμός αναφοράς (2)

UD11426SRS AS-PL
UD40790SRS AS-PL