Ψάξε
show

SRS3098S(BULK2)
Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα

AS index : SRS3098S(BULK2)

Brand new AS-PL Starter motor roller for lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

O.D.1 [ mm ] 5.00
L.1 [ mm ] 19.70

Εναλλακτικές λίστα (4)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40193SRS AS-PL