Ψάξε
show

SRS2008
Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα

AS index : SRS2008

Brand new AS-PL Starter motor mounting element

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Hitachi

Product features:

H.1 [ mm ] 7.10
W.1 [ mm ] 26.00
W.2 [ mm ] 16.00
L.1 [ mm ] 55.40
d. [ mm ] M8x1.25

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40931SRS AS-PL

Εφαρμογή