Ψάξε
show

SRS0220S
Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

AS index : SRS0220S

Brand new AS-PL Starter motor insulator for brush holder

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 18.40
I.D.2 [ mm ] 10.70
H.1 [ mm ] 1.00
W.1 [ mm ] 68.00
W.2 [ mm ] 60.30
L.1 [ mm ] 85.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD51857SRS AS-PL

Εφαρμογή