Ψάξε
show

SRS0120(BULK)
Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων

AS index : SRS0120(BULK)

Brand new AS-PL Starter motor grommet for cable

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

H.1 [ mm ] 29.50
H.2 [ mm ] 20.00
[ mm ] 39.30

Εναλλακτικές λίστα (2)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40266SRS AS-PL

Εφαρμογή