Ψάξε
show

SRS0073
Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα

AS index : SRS0073

Brand new AS-PL Starter motor mounting element

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

H.1 [ mm ] 11.00
W.1 [ mm ] 42.00
W.2 [ mm ] 31.30
L.1 [ mm ] 99.60
d. [ mm ] M10x1.5

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40684SRS AS-PL

Εφαρμογή