Ψάξε
show

SRS0027(BULK2)
Ελαστικές εκροές εκκινητήρα

AS index : SRS0027(BULK2)

Brand new AS-PL Starter motor drain

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

O.D.1 [ mm ] 14.00
O.D.2 [ mm ] 7.40
L.1 [ mm ] 23.00

Εναλλακτικές λίστα (2)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40269SRS AS-PL

Εφαρμογή