Ψάξε
show

SRS0024
Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα

AS index : SRS0024

Brand new AS-PL Starter motor mounting element

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

H.1 [ mm ] 10.70
W.1 [ mm ] 41.60
L.1 [ mm ] 85.00
d. [ mm ] M10x1.5

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40758SRS AS-PL

Εφαρμογή