Ψάξε
show

SP6044S
Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

AS index : SP6044S

Brand new AS-PL Starter motor cable for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product features:

I.D.1 [ mm ] 5.40
L.1 [ mm ] 131.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD15366SRS AS-PL

Εφαρμογή