Ψάξε
show

SP3030S
Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

AS index : SP3030S

Brand new AS-PL Starter motor cable for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.1 [ mm ] 6.50
L.1 [ mm ] 287.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD46639SP AS-PL