Ψάξε
show

SP2009S
Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

AS index : SP2009S

Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Hitachi

Product features:

O.D.1 [ mm ] 22.12
L.1 [ mm ] 52.20
L.2 [ mm ] 38.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40564SP AS-PL

Εφαρμογή