Ψάξε
show

SP0046
Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

AS index : SP0046

Brand new AS-PL Starter motor fixed contact for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

DISCONTINUED

Εναλλακτικές λίστα (1)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40272SP AS-PL

Εφαρμογή