Ψάξε
show

SP0012
Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

AS index : SP0012

Brand new AS-PL Starter motor housing for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 28.50
O.D.1 [ mm ] 56.80
L.1 [ mm ] 61.30

Εναλλακτικές λίστα (1)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD10907SP AS-PL

Εφαρμογή