Ψάξε
show

SG0050
Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα

AS index : SG0050

Brand new AS-PL Starter motor gear housing

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 18.00
O.D.1 [ mm ] 66.00
H.1 [ mm ] 23.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD41065SG AS-PL

Εφαρμογή