Ψάξε
show

SF4007
Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα

AS index : SF4007

Brand new AS-PL Starter motor yoke

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Perkins

Product features:

O.D.1 [ mm ] 94.50
L.1 [ mm ] 75.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD40849SF AS-PL

Εφαρμογή