Ψάξε
show

SDK3010S
Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες

AS index : SDK3010S

Brand new AS-PL Starter motor spring for drive

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.1 [ mm ] 17.50
O.D.1 [ mm ] 19.50
L.1 [ mm ] 14.00

Αριθμός αναφοράς (1)

UD46498SDK AS-PL