Ψάξε
show

SDK0040(BULK2)
Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα

AS index : SDK0040(BULK2)

Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 33.00
O.D.1 [ mm ] 46.00

Εναλλακτικές λίστα (2)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD13492SDK AS-PL

Εφαρμογή