Ψάξε
show

SDK0034(BULK)
Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες

AS index : SDK0034(BULK)

Brand new AS-PL Starter motor spring for drive

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 3.80
O.D.1 [ mm ] 5.10
H.1 [ mm ] 12.70

Εναλλακτικές λίστα (2)

Αριθμός αναφοράς (1)

07-022.08 STEMOT