Ψάξε
show

SD0258
Bendix για εκκινητήρες

AS index : SD0258

Brand new AS-PL Starter motor Clutch

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

Αριθμός κόπτων [ szt. ] 16
I.D.1 [ mm ] 13.50
O.D.1 [ mm ] 50.70
L.1 [ mm ] 98.00
Περιστροφή ACW

Εναλλακτικές λίστα (3)

Αριθμός αναφοράς (0)

Εφαρμογή