Ψάξε
show

SB6031S
Βάσεις βουρτσών εκκινητή

AS index : SB6031S

Brand new AS-PL Starter motor brush set

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product features:

Τάση [ V ] 24
H.1 [ mm ] 26.20
W.1 [ mm ] 39.80
L.1 [ mm ] 53.50
T.1 [ mm ] 9.90

Αριθμός αναφοράς (2)

UD41897SB AS-PL
SHN1129 KRAUF

Εφαρμογή