Ψάξε
show

SB3021S
Βάσεις βουρτσών εκκινητή

AS index : SB3021S

Brand new AS-PL Starter motor brush set

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

Τάση [ V ] 12
H.1 [ mm ] 12.60
W.1 [ mm ] 10.70
L.1 [ mm ] 25.60
L.2 [ mm ] 46.00
T.1 [ mm ] 4.90

Αριθμός αναφοράς (1)

UD53602SB AS-PL

Εφαρμογή