Ψάξε
show

AFP9028S
Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας

AS index : AFP9028S

Brand new AS-PL Alternator cover for freewheel pulley

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Universal

Product features:

O.D.1 [ mm ] 47.80
H.1 [ mm ] 2.00

Εναλλακτικές λίστα (1)

Αριθμός αναφοράς (16)

UD47497AFP AS-PL
F00M148618 BOSCH
F00M148619 BOSCH
F00M148622 BOSCH
F00M148627 BOSCH
F00M148629 BOSCH
F00M591400 BOSCH
PT012 GHIBAUDI
3.5405.0 IKA
600459 LITENS
600918 LITENS
920859 LITENS
920918 LITENS
7110223000 LUK
06H145291B VW
06J145291 VW