Ψάξε
show

AFP6071S
Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας

AS index : AFP6071S

Brand new AS-PL Alternator cover for freewheel pulley

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product features:

O.D.1 [ mm ] 44.50
H.1 [ mm ] 1.40

Εναλλακτικές λίστα (2)

Αριθμός αναφοράς (1)

UD45053AFP AS-PL