Ψάξε
show

AFP3042
Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας

AS index : AFP3042

Brand new AS-PL Alternator cover for freewheel pulley

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

O.D.1 [ mm ] 52.00
H.1 [ mm ] 4.90

Αριθμός αναφοράς (1)

UD50136AFP AS-PL