Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

SRS0022
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω VW 023911491A

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 164.80, Thread [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 31.00

SRS0022(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω VW 023911491A

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 164.80, Thread [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 31.00

SRS0022(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω VW 023911491A

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch

SRS0060
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 231277

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 209.20, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.2 [ mm ] : 32.70, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 5.10, m.1 : T30

SRS0082
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 230708

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8

SRS0082(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 230708

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8

SRS0082(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 230708

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8

SRS0086
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 230615

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 215.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 13.00, b.2 [ mm ] : 26.40, d.2 [ mm ] : 5.50

SRS0092
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 231021

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 70.15, d. [ mm ] : M8x1.25, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.2 [ mm ] : 20.00, m.1 : S10

SRS0095
Brand new AS-PL Starter motor through bolt

Βρέθηκαν μέσω CARGO 231018

Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 161.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 8.90, b.2 [ mm ] : 21.60, d.2 [ mm ] : 5.20

23 Βελόνες εκκινητήρα

Replacement for
Filter by features