Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

SG0002
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω CARGO 131990

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10

SG0003
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω CARGO 131991

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10

SG0008
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω CARGO 135072

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10

SG0009
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω VW 098911303

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10

SG0016
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200183

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 73.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 161.20, L.2 [ mm ] : 21.20, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10

SG0017
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013673

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 136.60, Splines [ qty ] : 10

SG0018
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200030

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 148.10, Splines [ qty ] : 10

SG0020
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200043

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 69.60, O.D.2 [ mm ] : 11.00, L.1 [ mm ] : 125.50, L.2 [ mm ] : 21.40, No. of teeth [ qty ] : 37, Splines [ qty ] : 10

SG0021
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω CARGO 234375

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 79.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 140.20, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 40, Splines [ qty ] : 16

SG0022
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001500931

Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 90.70, O.D.2 [ mm ] : 12.40, L.1 [ mm ] : 178.60, L.2 [ mm ] : 24.50, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10

3 Συστήματα τροχών για εκκινητήρες

Replacement for
Filter by features