Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

SF0001
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011790

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.0, H.1 [ mm ] : 127.00, Brush gear: : w/o

SF0002
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014369

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 3.0, H.1 [ mm ] : 133.50, Brush gear: : w/o

SF0003
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013933

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.0, H.1 [ mm ] : 120.50, Brush gear: : w/o

SF0004
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014855

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.0, H.1 [ mm ] : 127.60, Brush gear: : w/o

SF0005
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω ELMOT 001.120.0

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 6.6, H.1 [ mm ] : 133.25, Brush gear: : w/o

SF0006
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω CARGO 131314

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.7, H.1 [ mm ] : 113.50, Brush gear: : w/o

SF0007
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, H.1 [ mm ] : 83.09, Brush gear: : w/o

SF0008
Brand new AS-PL Starter motor field coil with brush holder

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906

Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151

SF0009
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001949

Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.0, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0010
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001942

Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.1, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

1 Περιελίξεις και στάτορες εκκινητήρων

Replacement for
Filter by features