Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

SBR0005
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005825226

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.80, H.1 [ mm ] : 80.60, O.1 [ mm ] : 90.00, O.2 [ mm ] : 90.00, O.3 [ mm ] : 127.00

SBR0021
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω VOLVO 6226487

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.53, H.1 [ mm ] : 155.20, O.1 [ mm ] : 90.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 90.00, Size A [ mm ] : 88.80, No./mount. holes [ szt ] : 3

SBR2015S
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42263SBR

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 81.30, H.1 [ mm ] : 106.00, O.1 [ mm ] : 119.80, Size A [ mm ] : 95.00, No./mount. holes [ szt ] : 2

SBR2016S
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42266SBR

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 105.00, O.1 [ mm ] : 119.10, Size A [ mm ] : 95.00, No./mount. holes [ szt ] : 2

SBR3056S
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω KRAUF SBV1226

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for:

SBR4010
Brand new AS-PL Starter motor C.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω MAKO 083226863000

Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα ; Replacement for: Magneti Marelli
O.D.1 [ mm ] : 81.00, H.1 [ mm ] : 49.70, O.1 [ mm ] : 63.50, O.2 [ mm ] : 46.00

SBR4017S
Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω LUCAS 083226888010

Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων ; Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 [ mm ] : 16, O.D.1 [ mm ] : 81.00, H.1 [ mm ] : 141.70, O.1 [ mm ] : 82.50, O.2 [ mm ] : 80.60, O.3 [ mm ] : 115.00

SBR4021S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω LUCAS 083226889010

Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα ; Replacement for: Magneti Marelli
O.D.1 [ mm ] : 97.00, H.1 [ mm ] : 53.80, O.1 [ mm ] : 104.00, O.2 [ mm ] : 46.00

SBR4027S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω LUCAS 52265874

Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα ; Replacement for:
O.1 [ mm ] : 86.40, O.2 [ mm ] : 73.60, I.D.1 [ mm ] : 108.30, O.D.1 [ mm ] : 112.30, H.1 [ mm ] : 58.20

SBR4029S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. bracket

Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83226699

Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 80.50, H.1 [ mm ] : 43.00

226 Κεφάλες / καλύμματα εκκινητήρων

Replacement for
Filter by features