Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

SA0001
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.6, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, O.D.1 [ mm ] : 83, O.D.2 [ mm ] : 50.00, L.1 [ mm ] : 256, Περιστροφή : CW

SA0001(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.6, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, O.D.1 [ mm ] : 83, L.1 [ mm ] : 255.00

SA0002
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 19, O.D.1 [ mm ] : 60, L.1 [ mm ] : 232, Περιστροφή : ACW

SA0003
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 27, O.D.1 [ mm ] : 65, L.1 [ mm ] : 253, Περιστροφή : ACW

SA0003A
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch

SA0004
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 25, O.D.1 [ mm ] : 58.9, L.1 [ mm ] : 227

SA0005
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, L.1 [ mm ] : 206.5

SA0006
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, L.1 [ mm ] : 239.5, Περιστροφή : ACW

SA0007
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, O.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 224.5, L.2 [ mm ] : 34.00, Περιστροφή : CW

SA0008
Brand new AS-PL Starter motor armature

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων ; Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.5, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 27, O.D.1 [ mm ] : 65, L.1 [ mm ] : 271

Ρότορες εκκινητήρων

Replacement for
Filter by features