Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

P2009S
Bran new AS-PL Vane for vacuum pump

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
W.1 [ mm ] : 14.00, L.1 [ mm ] : 30.90

P4002
Brand new AS-PL Vane for vacuum pump

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for: Lucas

UD42701P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
W. [ mm ] : 23.40, L. [ mm ] : 34.70, T. [ mm ] : 6.00

UD44720P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
H.1 [ mm ] : 22.90 , W.1 [ mm ] : 14.20, L.1 [ mm ] : 5.90

UD44899P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
W.1 [ mm ] : 18.40 , L.1 [ mm ] : 33.00

UD44966P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
W.1 [ mm ] : 17.50, L.1 [ mm ] : 33.00

UD45242P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
H.1 [ mm ] : 24.90, W.1 [ mm ] : 13.40

UD45728P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:

UD45789P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:
H.1 [ mm ] : 4.00, W.1 [ mm ] : 12.70, L.1 [ mm ] : 22.90

UD53372P

Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας ; Replacement for:

φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας

Replacement for
Filter by features