Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

A0001
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 55, Νούμερο B [ mm ] : 80

A0002
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Νούμερο B [ mm ] : 80

A0003
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 120, Νούμερο A [ mm ] : 91.5, Νούμερο B [ mm ] : 56

A0004
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 33, Νούμερο A [ mm ] : 76.5, Νούμερο B [ mm ] : 56

A0005
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 90, Νούμερο A [ mm ] : 92, Νούμερο B [ mm ] : 56

A0006
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 90, Νούμερο A [ mm ] : 40, Νούμερο B [ mm ] : 14, Νούμερο C [ mm ] : 61

A0007
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Νούμερο B [ mm ] : 80

A0008
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Νούμερο B [ mm ] : 14.5, Νούμερο C [ mm ] : 100

A0009
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 55, Νούμερο B [ mm ] : 50.8

A0010
Brand new AS-PL Alternator

Κατηγορία: Εναλλακτήρες ; Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Νούμερο B [ mm ] : 51

Εναλλακτήρες

Replacement for
Filter by features