Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

ARR2001
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8

ARR2002
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8

ARR2003
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 24, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8

ARR2004
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Diodes [ szt ] : 12, B+ [ mm ] : M8

ARR2005
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8

ARR2006
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8

ARR2007
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8

ARR2008
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8

ARR2009
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M6

ARR2010
Brand new AS-PL Alternator rectifier + regulator set

Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών ; Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8

Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών

Replacement for
Filter by features