Ψάξε
show
Προϊόντα στην ιστοσελίδα:

AFP0005(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13201AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 49.80, L.1 [ mm ] : 40.20, L.2 [ mm ] : 13.60, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0006(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13202AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.90, L.1 [ mm ] : 35.00, L.2 [ mm ] : 4.80, G. [ qty ] : 5, d. [ mm ] : M16X1.5

AFP0008(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13203AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 49.60, L.1 [ mm ] : 39.30, L.2 [ mm ] : 14.30, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0011(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13206AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.70, L.1 [ mm ] : 35.00, L.2 [ mm ] : 6.80, G. [ qty ] : 5, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0014(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13209AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.80, L.1 [ mm ] : 37.20, L.2 [ mm ] : 17.70, G. [ qty ] : 5, d. [ mm ] : M16X1.5

AFP0015(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13210AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 49.70, L.1 [ mm ] : 35.90, L.2 [ mm ] : 11.00, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0016(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13211AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 52.50, L.1 [ mm ] : 34.20, L.2 [ mm ] : 4.30, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : m16x1.5

AFP0017(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13212AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.80, L.1 [ mm ] : 34.90, L.2 [ mm ] : 6.15, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0018(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13213AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.80, L.1 [ mm ] : 35.00, L.2 [ mm ] : 7.00, G. [ qty ] : 6, d. [ mm ] : M16x1.5

AFP0019(INA)
Brand new INA Alternator freewheel pulley

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD13214AFP

Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.70, L.1 [ mm ] : 35.00, L.2 [ mm ] : 6.90, G. [ qty ] : 5, d. [ mm ] : M16X1.5

132 Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας

Replacement for
Filter by features